مشاوره و پشتیبانی

معرفی نیما مدرسی


بي شك رزومه همه ي آدم ها نشان دهنده سهم اونها در پيشرفت افراد همراه با اونا هستش 💎
تو بايد بهترين خودت باشي،منم همين كارو ميكنم رفيق 💎

کلاس های آموزشی نیما مدرسی

آموزش روانشناسی کاری و روانی

 •    5 ساعت
 •    حضوری و گروهی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و گروهی: 1,000,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

آموزش ریاضی دهم همراه با مشاوره درسی

 •    20 ساعت
 •    حضوری و گروهی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    13 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و گروهی: 1,000,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

آموزش ریاضی یازدهم همراه با مشاوره درسی

 •    23 ساعت
 •    حضوری و گروهی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    15 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و گروهی: 1,200,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

آموزش ریاضی دوازدهم همراه با مشاوره درسی

 •    27 ساعت
 •    حضوری و گروهی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    18 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و گروهی: 1,500,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه