مشاوره و پشتیبانی
بدون تصوير

مدرس خانم پریسا امامی

تهران , صادقیه
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 750,000 ریال
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

معرفی پریسا امامی


مدرس و مترجم زبان فرانسه
کارشناس زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تهران
کارشناس ارشد مترجمی زبان فرانسه از دانشگاه شهید بهشتی

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه

دانلود اپلیکیشن

get android direct
get google