مشاوره و پشتیبانی

معرفی پدرام فرزاد


دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
عضو فعال در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
کسب مقام اول در لیگ نمایش دانشجویی
دارای سابقه ی تدریس به صورت خصوصی

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه