مشاوره و پشتیبانی

معرفی پدرام حق پرستی


دانشجوی سال پنجم رشته ی پزشکی
مدرس برتر زیست شناسی
تدریس زیست شناسی در همه ی شهرهای ایران
هزینه ی هر جلسه تدریس خصوصی که شامل مشاوره ی تحصیلی و ارائه جزوه نیز می شود برای دانش آموزان ساکن شهرستان های سنندج 50000 تومان، دانش آموزان ساکن شهرهای استان کردستان 60000 تومان و برای دانش آموزان ساکن سایر استان های خارج از کردستان 70000 تومان می باشد.
پزشکان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی مشمول 30% تخفیف، کارکنان علوم پزشکی مشمول 25% تخفیف، کارکنان آموزش و پروش مشمول 20% تخفیف و دانش آموزان با معدل بالای 19 مشمول 15%تخفیف می شوند.

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه