معرفی رسول گلمکانی


کارشناسی ارشد حقوق وعلوم اسلامی وادبیات عرب
تدریس به مدت سه سال در کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کلاس های آموزشی رسول گلمکانی

کلاس عربی پیش دانشگاهی

 •    15 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 700,000 ریال

کلاس عربی پایه

 •    15 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 600,000 ریال

کلاس منطق

 •    15 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 600,000 ریال

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه