مشاوره و پشتیبانی

معرفی رسول گلمکانی


کارشناسی ارشد حقوق وعلوم اسلامی وادبیات عرب
تدریس به مدت سه سال در کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کلاس های آموزشی رسول گلمکانی

کلاس عربی پیش دانشگاهی

 •    15 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 700,000 ریال

کلاس عربی پایه

 •    15 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 600,000 ریال

کلاس منطق

 •    15 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 600,000 ریال

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه