مشاوره و پشتیبانی
رضا رضانژاد

مدرس آقای رضا رضانژاد

مدرس آقای رضا رضانژاد
700000 IRR
5 3
4.00
4.00 1
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 700,000 ریال 700000 IRR
محل برگزاری کلاس حضوری : مکان دانشپذیر یا مدرس
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

700,000 ریال

زبان انگلیسی

معرفی رضا رضانژاد

سوابق تحصیلی:
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی
سه سال شرکت در کلاسهای آموزشی


سوابق تدریس:
سابقه یکسال تدریس آنلاین و حضوری


ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه

دانلود اپلیکیشن