آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

رضا شاهین

مدرس آقای رضا شاهین

تهران
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 450,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی رضا شاهین

8 سال سابقه ی برگزاری همایش و تدریس دوره های فن بیان

کلاس های آموزشی رضا شاهین

کلاس تدریس خصوصی فن بیان و گویندگی

  •    8 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    4 جلسه
  •   مقدماتی
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 450,000 ریال

کلاس تدریس خصوصی تکنیکهای مجری گری و فن بیان

  •    8 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    4 جلسه
  •   مقدماتی تا پیشرفته
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 500,000 ریال