آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

رومینا زندیان

مدرس خانم رومینا زندیان

تهران , انقلاب
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 200,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی رومینا زندیان

مدرس باسابقه و حرفه ای

کلاس های آموزشی رومینا زندیان

کلاس آموزشی تدریس مفهومی ریاضی مقاطع ابتدایی

  •    2 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    2 جلسه
  •   مقدماتی
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 150,000 ریال