مشاوره و پشتیبانی
رومینا زندیان

مدرس خانم رومینا زندیان

3.00
تهران , انقلاب
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 400,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

معرفی رومینا زندیان


مدرس باسابقه و حرفه ای

لیست نظرات و سوالاتثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه