مشاوره و پشتیبانی

معرفی سعید اکبری

سوابق تحصیلی:
فوق لیسانس شیمی از دانشگاه تهران با معدل 19/5

سوابق تدریس:
سابقه 20 سال تدریس حرفه ای کنکور و استاد پروازی..

روش های تدریس:
آموزش کنکوری شیمی برای درصد تضمینی بالای 80با روشهای تستی ویژه و سریع و همچنین تشریحی در نهایی به صورت تضمینی...

افتخارات:
رتبه 900 کنکور و درصد شیمی 100 و حضور در مراحل کشوری المپیاد شیمی .......


تضمین بالای 80 درصد توسط لیسانس و فوق لیسانس شیمی کاربردی از
دانشگاه تهران.. ..

20 سال تدریس کنکور و نهایی در مدارس تهران و پروازی

تدریس در مدارس مختلف و اموزشگاههای برتر
در تهران
مفید.10 سال..
روش.. 8 سال
پیشرو.10 سال.
فاتح. .12 سال
خواجه عبدالله.5 سال
خبرگان 2 سال
همچنین استاد پروازی به مدت 8 سال
تالیف جزوه کنکوری با تکنیک ویژه و تستی ..
و
تدریس مسایل شیمی با دسته بندی حرفه ای زیر؛

-استوکیومتری متوالی و غیر متوالی

-استو کیومتری کاهش جرم و..

- استوکیومتری افزایش جرم

-استوکیومتری و سینتیک به روش تعادلی

- مسایل به روش تناسبی شامل مول و ترمودینامیک و الکتروشیمی و ...

- مسایل محلولها و اسید باز


تدریس تشریحی شیمی دهم و تدریس ویژه تستی شیمی دهم

تدریس تشریحی شیمی یازدهم و تدریس ویژه تستی شیمی یازدهم...

.
تدریس تشریحی نهایی شیمی دوازدهم با تضمین نمره 20

و تدریس تستی شیمی دوازدهم برای کنکور با تضمین بالای 80 درصد با تکنیک ویژه و در صورت عدم رضایت جلسه اول رایگان میشود..

شیمی حرفه ای کنکور و نهایی
به صورت تضمینی. ......

به همراه کارنامه چند دانش آموز موفق در شیمی کنکور 98 و همچنین حل سوالات سخت در اینستاگرام saeed-akbariو پاسخ به سوالات که برای موفقیت باید شیمی رو فقط متخصص و تحصیلکرده شیمی باسابقه کنکور به شما تدریس کند و
فقط شیمی درس دهد, نه همه دروس را.

موفقیت تضمینیلیست نظرات و سوالاتثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه