مشاوره و پشتیبانی

معرفی سعید اکبری

سوابق تحصیلی:
فوق لیسانس شیمی از دانشگاه تهران با معدل برتر

سوابق تدریس:
سابقه 20 سال تدریس حرفه ای کنکور و استاد پروازی در اکثر شهرها

روش های تدریس:
آموزش کنکوری شیمی با روشهای تستی ویژه و سریع و تشریحی در نهایی

افتخارات:
رتبه 900 کنکور و درصد شیمی 100 و حضور در مراحل کشوری المپیاد شیمی


فوق لیسانس شیمی کاربردی از
دانشگاه تهران

20 سال تدریس کنکور و نهایی در مدارس تهران

دارنده درصد شیمی 100 در کنکور

رتبه 900 کنکور سراسری و دارای جزوه کامل

تدریس در مدارس مختلف و اموزشگاههای برتر
مفید
علوی
روش
پیشرو
فاتح
خواجه عبدالله
خبرگان
و...
تالیف جزوه کنکوری ویژه و تستی

تدریس تشریحی شیمی دهم و تدریس ویژه تستی شیمی دهم

تدریس تشریحی شیمی یازدهم و تدریس ویژه تستی شیمی یازدهم

تدریس تشریحی نهایی شیمی دوازدهم با تضمین نمره 20

و تدریس تستی شیمی دوازدهم برای کنکور با تضمین بالای 80 درصد
شیمی حرفه ای کنکورثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه