مشاوره و پشتیبانی

معرفی سعید عزیزی


دانشجوی دکتری برق - الکترونیک
مدرس دانشگاه
سابقه تدریس در آموزشگاه فنی و حرفه ای امیرکبیر شیراز

کلاس های آموزشی سعید عزیزی

کلاس الکترونیک دیجیتال

  •    20 ساعت
  •    آنلاین و خصوصی
  •    10 جلسه
  •   مقدماتی
  •   هر جلسه آنلاین و خصوصی: 120,000 ریال

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه