مشاوره و پشتیبانی

معرفی سعید عزیزی


دانشجوی دکتری برق - الکترونیک
مدرس دانشگاه
سابقه تدریس در آموزشگاه فنی و حرفه ای امیرکبیر شیراز

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه