مشاوره و پشتیبانی
سعید مومنیان

مدرس آقای سعید مومنیان

3.00
تهران
هزینه یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 1,000,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

معرفی سعید مومنیان


28 ارشد مهندسی هسته ای از دانشگاه علوم و تحقیقات

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه