مشاوره و پشتیبانی

معرفی سجاد متدین طوسی

سوابق تحصیلی:
دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی

سوابق تدریس:
1 سال تدریس در دانشگاه

افتخارات:
دانشجوی برتر دانشکده مهندسی شیمی در سال تحصیلی 95-96دانشجوی مهندشی شیمی دانشگاه علم و صنعت
رتبه برنر در سال تحصیلی 95-96
عضو انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه