آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

سجاد رحمانی

مدرس آقای سجاد رحمانی

تهران
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 800,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

معرفی سجاد رحمانی

کارشناس مهندسی برق کنترل
کارشناس ارشد مهندسی برق مخابرات سیستم
۷ سابقه تدریس دروس ریاضی و فیزیک ابتدایی راهنمایی متوسطه

کلاس های آموزشی سجاد رحمانی

کلاس آموزشی ریاضی اول راهنمایی

 •    10 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 800,000 ریال

کلاس آموزشی ریاضی دوم راهنمایی

 •    10 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 800,000 ریال

کلاس آموزشی ریاضی سوم راهنمایی

 •    10 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 800,000 ریال

کلاس آموزشی ریاضی اول دبیرستان

 •    10 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 799,000 ریال

کلاس آموزشی ریاضی دوم دبیرستان

 •    10 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 800,000 ریال