مشاوره و پشتیبانی
سجاد رحمانی

مدرس آقای سجاد رحمانی

تهران
هزینه یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 800,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

معرفی سجاد رحمانی


کارشناس مهندسی برق کنترل
کارشناس ارشد مهندسی برق مخابرات سیستم
۷ سابقه تدریس دروس ریاضی و فیزیک ابتدایی راهنمایی متوسطه

کلاس های آموزشی سجاد رحمانی

آموزش ریاضی اول راهنمایی

 •    10 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 800,000 ریال

آموزش ریاضی دوم راهنمایی

 •    10 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 800,000 ریال

آموزش ریاضی سوم راهنمایی

 •    10 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 800,000 ریال

آموزش ریاضی اول دبیرستان

 •    10 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,000,000 ریال

آموزش ریاضی دوم دبیرستان

 •    10 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,000,000 ریال

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه