مشاوره و پشتیبانی

معرفی سجاد رحمانی

سوابق تحصیلی:
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

سوابق تدریس:
تدریس زبان انگلیسی متوسطه اول
تدریس آمار و احتمال مهندسی در دانشگاه دوره کارشناسی (دانشگاه سجاد مشهد) به عنوان TA

تدریس کنترل کیفیت آماری در دانشگاه دوره کارشناسی (دانشگاه سجاد مشهد) به عنوان TA

تدریس تحقیق دردر عملیات 1 و 2 در دانشگاه دوره کارشناسی (دانشگاه سجاد مشهد) به عنوان TA

تدریس اقتصاد مهندسی در دانشگاه دوره کارشناسی (دانشگاه سجاد مشهد) به عنوان TA

و ...

روش های تدریس:
سعی می‌شود برای هر جلسه یک جزوه مختصر نیز داده شود تا امکان مرور نیز برای دانش آموز فراهم باشد

افتخارات:
رتبه 18 کنکور ارشد سال 1397در رشته مهندسی صنایع


دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
سعی می‌شود برای مبحث مورد تدریس، جزوه مختصری نیز ارائه شود
سابقه تدریس زبان انگلیسی برای متوسطه اول

سابقه تدریس دروس آمار و احتمال مهندسی، تحقیق در عملیات، اقتصاد مهندسی، کنترل کیفیت آماری، کنترل موجودی 1 و .. به عنوان TA در دانشگاه سجاد مشهد در دوره کارشناسی

مدرس پایتون
***** به دلیل اعتقادات مذهبی و دینی، لطفاً و خواهشاً فقط خانواده‌هایی درخواست دهند که می‌توانند به اعتقادات شخصی بنده احترام بگذارند. *****

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه