مشاوره و پشتیبانی
بدون تصوير

مدرس آقای سمن رخ جعفرپور

مدرس آقای سمن رخ جعفرپور
0 IRR
5 3
1 1
کشور , ایران
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : ریال 0 IRR
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

معرفی سمن رخ جعفرپور


ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه

دانلود اپلیکیشن