مشاوره و پشتیبانی
ثنا فخراور

مدرس خانم ثنا فخراور

مدرس خانم ثنا فخراور
1600000 IRR
5 3
4.00
4.00 1
تهران
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 1,600,000 ریال 1600000 IRR
روش تدریس : آنلاین و حضوری
تدریس برای : آقایان و خانم ها
محل برگزاری کلاس حضوری : مکان دانشپذیر یا مدرس
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

معرفی ثنا فخراور

سوابق تحصیلی:
دکتری مهندسی شیمی از دانشگاه اصفهان/اصفهان
کارشناس ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناس مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی نوشیروانی/مازندران/بابل

سوابق تدریس:
مدرس حل تمرین درس تخصصی مهندسی شیمی در دانشگاه اصفهان به مدت یک نیمسال تحصیلی
کارشناس ازمایشگاه به مدت سه نیمسال تحصیلی در دانشگاه اصفهان
تدریس در دانشگاه آزاد شهرضا/اصفهان به مدت دو نیمسال تحصیلی
تدریس خصوصی شیمی متوسطه دوره دوم به مدت ۵ سال

روش های تدریس:
تدریس کتاب درسی و به طور همزمان کتاب های تستی مرتبط با موضوع

افتخارات:
فارع التحصیل دکتری مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان. تدریس دروس دانشگاهی و علوم/شیمی دوره متوسطه اول/دوم
کسب رتبه ۱۲۶ بین ۱۹۰۰ شرکت کننده کنکور دکتری
کسب رتبه ۶۲۰ بین ۵۵۰۰ شرکت کننده کنکور کارشناسی ارشد
رتبه ۵۲۰۰ بین ۴۲۰۰۰ شرکت کننده کنکور کارشناسی
ارائه شفاهی انگلیسی در کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی
۶ ماه کار ازمایشگاهی در بزرگترین پژوهشگاه انرژی خورشیدی اروپا/اسپانیا/آلمریادکتری مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان

۵ سال سابقه تدریس دانشگاهی در دانشگاه اصفهان و دانشگاه ازاد واحد شهرضا
۵ سال تدریس خصوصی شیمی متوسطه دوم پایه دهم تا دوازدهم و علوم دوران متوسطه اول
۲ سال سابقه تدریس زبان دوره متوسطه دوم

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه

دانلود اپلیکیشن