مشاوره و پشتیبانی

معرفی سید وحید سید حسینی


سوابق تحصیلی:
• کاردانی کارهای عمومی ساختمان گرایش عمران دانشگاه دولتی فنی امام محمد باقر (ع) ساری
• کارشناسی ناپیوسته دانشگاه غیر انتفاعی طبری بابل
• 16 سال در این رشته هم داخل و هم خارج کشور درس خواندم .

سوابق تدریس:
• 5 سال سابقه اجرایی در پروژه های کوچک و بزرگ عمرانی
• چندین سال در پایه های مختلف تحصیلی تدریس کردم که حدود بیش از 100درس از ابتدایی تا دانشگاهی

کلاس های آموزشی سید وحید سید حسینی

آموزش رباتیک ویژه کودکان

 •    8 ساعت
 •    حضوری و نیمه خصوصی
 •    8 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و نیمه خصوصی: 180,000 ریال

آموزش محیط زیست

 •    6 ساعت
 •    حضوری و گروهی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    4 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و گروهی: 750,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

آموزش حفاظت و ایمنی کارگاه(HSE)

 •    20 ساعت
 •    حضوری و گروهی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    10 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و گروهی: 500,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

آموزش الزامات محیط کار

 •    8 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    4 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,000,000 ریال

آموزش خدمات سفر و گردشگری

 •    6 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    4 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 750,000 ریال

آموزش سیستم های نگهداری و کنترل پایانه

 •    6 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    4 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 750,000 ریال

آموزش سازماندهی عملیات حمل و نقل

 •    6 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    4 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 750,000 ریال

آموزش فنون تصدی گری حمل و نقل

 •    6 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    4 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 750,000 ریال

آموزش عملیات ایمنی و امداد رسانی

 •    6 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    4 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 750,000 ریال

آموزش عملیات راهداری و نگهداری راه

 •    8 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    4 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,000,000 ریال

آموزش دانش فنی پایه (حمل و نقل)

 •    6 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    4 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 750,000 ریال

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه