مشاوره و پشتیبانی

معرفی سیده فاطمه حسینی

سوابق تحصیلی:
کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه شهید رجایی
کارشناسی ارشد ریاضی محض از دانشگاه شهید بهشتی
دکترای ریاضی جبر از دانشگاه شهید بهشتی

سوابق تدریس:
14 سال سابقه تدریس در دبیرستان- 3 سال تدریس در مدارس راهنمایی.
تدریس کنکوری و تقویتی

افتخارات:
رتبه 317 منطقه 3
رتبه 125 کارشناسی ارشد ریاضی
رتبه 12 دکترای ریاضی


دبیر رسمی آموزش و پرورش با چهارده سال سابقه تدریس، دکترای ریاضی دانشگاه بهشتی

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه