مشاوره و پشتیبانی

معرفی سید محمد حسینی


سوابق تحصيلی :
دانشجوی دكترای مهندسی خودرو (بدنه و سازه) - دانشگاه علم و صنعت ايران
كارشناسی ارشد مهندسی مكانيك - خودرو (بدنه و سازه ) - دانشگاه علم و صنعت ایران
كارشناسی مهندسی مكانيك حرارت و سیالات - دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد جنوب
كاردانی مهندسی مكانيك خودرو دانشكده فنی ثامن الحجج مشهد

عنوان پايان نامه کارشناسی ارشد :
طراحی بهينه جاذب های انرژی بر پایه پلتفرم برای یک خانواده محصول خودرو

سوابق كاری:
كارشناس مكانيك در شركت راهگزين رايانه
مدرس فنی خودرو در مؤسسه راهگشا
تكنسين مكانیک در شركت دلتاكار سازنده TLD هواپیما
مهندس ناظر مكانيك پايه 3 در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه