مشاوره و پشتیبانی

معرفی سید سعید زرکامی

سوابق تحصیلی:
*** فارغ التحصیل «ممتاز» دانشگاه «علم و صنعت» رشته «مهندسی مواد نانو»،
*** پذیرفته شده کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع) رشته مدیریت
*** دانش آموخته «ممتاز» دبیرستان «نمونه دولتی صنیعی فر» منطقه 15 در مقطع متوسطه دوم و کنکور
*** دانش آموخته «ممتاز» دبیرستان «نمونه دولتی امام خمینی» منطقه 15 در مقطع متوسطه اول

سوابق تدریس:
7 سال سابقه تدریس ریاضیات، فیزیک و محاسبات سریع و ذهنی در:

شهرهای: تهران، کرج و رشت و...

***دبیرستانهای:
*** نمونه دولتی «دکتر حسابی» ، «فروغ شهادت» ، «فجر» منطقه 14 ،
*** نمونه دولتی «معرفت» منطقه 16 ،
*** «احمدیه اسلامی» منطقه 7 ،
*** «جعفری اسلامی» منطقه 12 ، «امام صادق (ع)» منطقه 3 ؛

*** «موسسه آموزشی تتا» نمایندگی انحصاری IC MATH (ریاضیات آسان) در ایران؛

* آموزشگاه های علمی : «کیمیای ممتاز» منطقه 12 ، «قلم نو» منطقه 15 ، «قلم» منطقه 15 ؛

* سرای محله‌های: بروجردی ، ابوذر ، 13 آبان ، اراج ؛

* فرهنگسرای اخلاق و خانه فرهنگ‌های: علم و صنعت ، وحدت ، ابوذر ، شکوفه ؛

* مشاور و پشتیبان : قلمچی شعبه شرق تهران ؛


روش های تدریس:
*** آموزش با استفاده از روشها و ابزارهای نوین آموزشی

افتخارات:
*** فارغ التحصیل «ممتاز» دانشگاه «علم و صنعت» رشته «مهندسی مواد نانو»،
*** مولف انتشارات «اسفندیار»


*** فارغ التحصیل ممتاز دانشگاه «علم و صنعت» رشته «مهندسی مواد نانو»
*** دبیر دبیرستان نمونه دولتی «دکتر حسابی» و «احمدیه اسلامی»
*** دبیر محاسبات، ریاضیات و فیزیک
*** مولف انتشارات «اسفندیار»

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه