مشاوره و پشتیبانی

معرفی شاهین خرسندی


* مولف کتاب کمک آموزشی شیمی دهم

* مولف 8 مقاله بین المللی (Under Review)

* مدرس شیمی دبیرستان ( نظام قدیم و جدید)

* مدرس شیمی عمومی 1 و 2 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

* مدرس شیمی معدنی 2 در دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

* پژهشگر سابق نانوسرامیک‌های پیشرفته در پژوهشگاه مواد و انرژی

* پژوهشگر نانوحسگرهای زیستی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه