معرفی شاهرخ فرجامی

گوینده و خبرنگار پارلمانی
مدرس گویندگی .اجرا. سخنرانی. دوبلاژ . خبرنگاری . تکنولوژیست رادیولوژی فارغ التحصیل از دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مدیر دپارتمان سینمایی پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران با رتبه دانشیاری تا سال۹۳ .مدیر مسئول موسسه فرهنگی و هنری چکاوک قاصد. مدیر عامل موسسه آفتاب. پایه گذار و موسس رشته گویندگی و دوبلاژ سازمان فنی و حرفه ای کشور. طراح سوالات آزمون های گویندگی دوبلاژ و خبرنگاری سازمان فنی و حرفه ای. مدرس N.L.P
مدرس MBAرسانه در موسسه آموزش عالی ایده پردازان کسب و کار.

کلاس های آموزشی شاهرخ فرجامی

آموزش گویندگی و دوبلاژ

 •    10 ساعت
 •    آنلاین و نیمه خصوصی
 •    20 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه آنلاین و نیمه خصوصی: 750,000 ریال

آموزش فنون سخنرانی انگیزشی و بداهه گویی

 •    10 ساعت
 •    آنلاین و نیمه خصوصی
 •    20 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه آنلاین و نیمه خصوصی: 750,000 ریال

آموزش N.L.P

 •    10 ساعت
 •    آنلاین و نیمه خصوصی
 •    20 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه آنلاین و نیمه خصوصی: 750,000 ریال

آموزش تخصصی خبرنگاری

 •    10 ساعت
 •    آنلاین و نیمه خصوصی
 •    20 جلسه
 •   متوسط
 •   هر جلسه آنلاین و نیمه خصوصی: 750,000 ریال

آموزش شخصیت شناسی از طریق انگشتان پا

 •    10 ساعت
 •    آنلاین و نیمه خصوصی
 •    20 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه آنلاین و نیمه خصوصی: 600,000 ریال

آموزش گویندگی و اجرا

 •    10 ساعت
 •    آنلاین و نیمه خصوصی
 •    20 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه آنلاین و نیمه خصوصی: 750,000 ریال

کلاس گویندگی و دوبلاژ

 •    30 ساعت
 •    آنلاین و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    20 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه آنلاین و عمومی: 750,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

کلاس خبرنگاری

 •    30 ساعت
 •    آنلاین و خصوصی
 •    20 جلسه
 •   پیشرفته
 •   هر جلسه آنلاین و خصوصی: 500,000 ریال

کلاس فنون سخنرانی انگیزشی و بداهه گویی

 •    20 ساعت
 •    آنلاین و خصوصی
 •    20 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه آنلاین و خصوصی: 750,000 ریال

کارگاه گویندگی و دوبلاژ

 •    3 ساعت
 •    آنلاین و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    2 جلسه
 •   پیشرفته
 •   هر جلسه آنلاین و عمومی: 500,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

کارگاه کسب کار گویندگی و فن بیان سخنرانی و صدا پیشگی

 •    3 ساعت
 •    آنلاین و خصوصی
 •    3 جلسه
 •   پیشرفته
 •   هر جلسه آنلاین و خصوصی: 160,000 ریال

دوره کسب و کار گویندگی

 •    10 ساعت
 •    آنلاین و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    10 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه آنلاین و عمومی: 90,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

کارگاه تخصصی توانایی فروش در دوران رکود

 •    4 ساعت
 •    آنلاین و خصوصی
 •    4 جلسه
 •   پیشرفته
 •   هر جلسه آنلاین و خصوصی: 500,000 ریال

دوره تکنیکهای رادیوگرافی

 •    10 ساعت
 •    آنلاین و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    20 جلسه
 •   متوسط
 •   هر جلسه آنلاین و عمومی: 400,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه