بدون تصوير

مدرس آقای عمید شیخ

تهران , منطق هفت تیر
هزینه یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 400,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

معرفی عمید شیخ

دانشجوی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.