آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

بدون تصوير

مدرس آقای عمید شیخ

تهران , منطق هفت تیر
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 400,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

معرفی عمید شیخ

دانشجوی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران