مشاوره و پشتیبانی

معرفی سیاوش باقری


سوابق تحصیلی:
دانشجوی دکتری فیزیک اتمی و مولکولی علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد: فارغ التحصیل فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه علم و صنعت ایران با معدل 18.5 و به عنوان نفر اول ورودی
کارشناسی: فارغ التحصیل فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه تبریز با معدل 15:4۰

سوابق تدریس:
۱_دو سال سابقه تدریس در دانشگاه شهید ستاری
2_استاد حل تمرین درس فیزیک ۱ در دانشگاه علم و صنعت به مدت ۳ ترم
3_معلم رفع اشکال در مدرسه شهدای موتلفه اسلامی(هم اکنون)
4_تدریس خصوصی

سوابق پژوهشی:
1_ کار بر روی لیزرهای حالت جامد در قالب سمینار
2_ کار بر روی زبری سطوح به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
3_ کار بر روی کاهش سطح مقطع راداری در قالب همکاری با دانشگاه شهید ستاری


ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه