مشاوره و پشتیبانی
سبحان رضایی دلفان

مدرس آقای سبحان رضایی دلفان

3.50
تهران , انقلاب
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 800,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

معرفی سبحان رضایی دلفان


مدرک کارشناسی ارشد فیزیک و
سه سال تدریس فیزیک و ریاضیات

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه