مشاوره و پشتیبانی

معرفی طاهره ویسی

سوابق تحصیلی:
دانشجوی سال چهارم دندانپزشکی و
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی منابع طبیعی

سوابق تدریس:
چندماه همکاری با موسسه پزشکان برتر اهر.
سه سال سابقه مشاوره و برنامه ریزی کنکوری و تحصیلی به صورت حضوری و غیرحضوری.
سه سال سابقه تدریس کنکوری عربی خصوصی و عمومی


افتخارات:
رتبه ۷۳۹ کنکور سراری سال ۹۴.
برگزیده اولین همایش بین المللی گیاهان دارویی و پزشکی همدان


دانشجوی سال ۴ دندانپزشکی و فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی منابع طبیعی

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه