مشاوره و پشتیبانی

معرفی وحید رضائی


دکترا در رشته علوم اجتماعی دکترای مردم شناسی از دانشگاه روس

کلاس های آموزشی وحید رضائی

آموزش مدریت رسانه برای ارشد و دکترا

  •    14 ساعت
  •    حضوری و نیمه خصوصی
  •    10 جلسه
  •   متوسط
  •   هر جلسه حضوری و نیمه خصوصی: 500,000 ریال

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه