معرفی یحیی قنبرپور

کارشناس ارشد آمار ریاضی از دانشگاه تربیت مدرس
کارشناس آمار از دانشگاه پیام نور تبریز
مدرس درس آمار رشته های علوم تربیتی، کتابداری، روانشناسی، مدیریت، علوم اجتماعی، ریاضی، زیست شناسی، صنایع و جامعه شناسی در دانشگاه پیام نور
مدرس دروس تخصصی رشته آمار از قبیل رگرسیون، فرایندهای تصادفی، سری های زمانی، کنترل کیفیت آماری، روشهای ناپارامتری،آمار و احتمالات کاتربردی و ...در دانشگاه پیام نور
همکاری با مرکز مدیریت دوره های کوتاه مدت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
همکاری با کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار در برگزاری دوره های آموزشی
تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه و پروژه های آماری

کلاس های آموزشی یحیی قنبرپور

آموزش آمار مقدماتی و تحلیل آماری

  •    2 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    5 جلسه
  •   مقدماتی
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,000,000 ریال

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.