مشاوره و پشتیبانی
زهرا قاسمی

مدرس خانم زهرا قاسمی

3.50
اصفهان
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 400,000 ریال
روش تدریس : آنلاین و حضوری
تدریس برای : آقایان و خانم ها
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

معرفی زهرا قاسمی

سوابق تحصیلی:
کارشناسی مهندسی مواد از دانشگاه شهرکرد
کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق تدریس:
دو سال سابقه تدریس به کودکان کار


تدریس خصوصی دروس انگلیسی دوره اول و دوم متوسطه با سابقه دوسال تدریس
تدریس ادبیات فارسی دبستان و دوره اول و دوم متوسطه
دانش آموخته دانشگاه شهرکرد و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه

دانلود اپلیکیشن

get android direct
get bazar
get google