آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

زهرا لک

مدرس خانم زهرا لک

اصفهان
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 350,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

معرفی زهرا لک

دکترای فیزیولوژی جانوری
دارای 2 مقاله مستخرج از پایان نامه دکترا و یک مقاله از کارشناسی ارشد
دارای گواهی شرکت در بیش از 8 کنفرانس بین المللی و ملی
دارای 7 سال سابقه تدریس در دانشگا های علوم پزشکی،پیام نور و آزاد با نمره رضایتمندی 19 دانشجویان
تدریس خصوصی کتاب کمبریج بین المللی زیست شناسی
تدریس خصوصی کتاب های زیست شناسی وعلوم

کلاس های آموزشی زهرا لک

کلاس تدریس خصوصی و تخصصی زیست شناسی

  •    15 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    10 جلسه
  •   بدون سطح
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 400,000 ریال