مشاوره و پشتیبانی

معرفی زهرا لک


سوابق تحصیلی :
• کارشناسی زیست شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه از سال 84 تا 88
• کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری دانشگاه آزاد قم از سال 88 تا 90
• دکتری تخصصی فیزیولوژی جانوری دانشگاه آزاد شیراز فارس از 92

سوابق تدریس:
• استاد مدعو دانشگاه پیام نور شهرستان های الیگودرز و ازنا ،آزاد درود،دانشکده پرستاری الیگودرز زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی لرستان از سال 91 با نمره رضایتمندی 19 دانشجویان
• تدریس انگل شناسی و آزمایشگاه در دانشگاه آزاد زنجان
• تدرس جانور شناسی عمومی 1و2 و آزمایشگاه
• تدریس فیزیولوژی جانوری 1-2-3 و آزمایشگاه
• تدریس فیزیولوژی اعصاب و غدد
• تدریس تنظیم خانواده
• تدریس فیزیولوژی پرستاری
• تدریس خصوصی کتاب کمبریج بین المللی زیست شناسی
• تدریس خصوصی کتاب های زیست شناسی وعلوم


سوابق حضور در کنفرانس (داخلی /خارجی) :
• دارای 2 مقاله مستخرج از پایان نامه دکترا و یک مقاله از کارشناسی ارشد
• دارای گواهی شرکت در بیش از 8 کنفرانس بین المللی و ملی

کلاس های آموزشی زهرا لک

کلاس و تخصصی زیست شناسی

  •    15 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    10 جلسه
  •   بدون سطح
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 400,000 ریال

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه