مشاوره و پشتیبانی

معرفی زهرا یادگاری

سوابق تحصیلی:
- دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علوم و تحقیقات
- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سوابق تدریس:
تدریس خصوصی و نیمه خصوصی

روش های تدریس:
آموزش مفهومی ریاضیات همراه با مثالهای کاربردی

افتخارات:
مولف کتاب آمار و احتمال دهم ریاضی (دبیران پرمخاطب - انتشارات قلم چی)


تدریس کلیه دروس ریاضی در کلیه مقاطع تحصیلی، ابتدایی، دوره اول متوسطه، دوره دوم متوسطه، آمار و احتمال توسط دکتری مهندسی صنایع

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه