مشاوره و پشتیبانی

معرفی زهرا پورحبیب

سوابق تحصیلی:
دکترای فیزیک هسته ای

سوابق تدریس:
- سوابق كاري ( به صورت حق التدريس )
1- تدريس در دانشگاه پيام نور رامسر از مهرماه 90 تا بهار 93 ( دروس زبان تخصصي فيزيك، فيزيك لايه هاي نازك، الكترونيك، فيزيك پايه 1و2، فيزيك عمومي، آزمايشگاه های فيزيك)
2- تدريس در دانشگاه جامع علمي كاربردي رودسر از مهرماه 90 تاكنون ( دروس فيزيك عمومي، آزمايشگاه فيزيك عمومي، فيزيك مقدماتي)
3- تدریس در دانشگاه جامع علمي كاربردي رشت از مهرماه 92 تا بهار 94 ( فيزيك مکانیک، فیزیک عمومي، فیزیک مقدماتی )
4- تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی لنگروداز مهر ماه 94 تا بهار 95 (فیزیک مقدماتی)


افتخارات:
افتخارات:
- دارای رتبه سوم کشوری و استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد
- استاد برگزیده دانشگاه های علمی کاربردی استان گیلان از طرف جهاد دانشگاهی مرکز استان گیلانبا سلام و احترام
این جانب زهرا پورحبیب فارغ التحصیل دکتری فیزیک هسته ای هستم.
افتخارات:
- دارای رتبه سوم کشوری و استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد
- استاد برگزیده دانشگاه های علمی کاربردی استان گیلان از طرف جهاد دانشگاهی مرکز استان گیلان
- دوره های گذرانده:
- دوره ICDL بین المللی از بنیاد ICDL ایران
- دوره تربیت مدرس از دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان
- دوره مقاله نویسی ISI از جهاد دانشگاهی گیلان
- دوره زبان انگلیسی سطح پیشرفته و دوره آیلتس از جهاد دانشگاهی گیلان
- دوره کالیبراسیون در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان
- دوره اتوماسیون اداری کامپیوتر در سازمان فنی و حرفه ای
- رزومه علمی
1- چاپ مقاله با عنوان
Radioactivity and dose assessment of heavy radioactive pollution, radon and radium from water sources of 3 northern regions in Iran
در مجله ISI International Journal of the Physical Sciences
2- چاپ مقاله با عنوان
بررسي مواد راديواكتيو سنگين رادون و رادیوم در رودها و آب شرب منطقه رامسر به وسیله دستگاه PRASSI
در مجلهISC پژوهش فيزيك ايران (به عنوان مولف اول)
3- چاپ مقاله با عنوان
Evaluation of the Radiation Dose from Radon Ingestion and Inhalation in Water Supplies of Sadatshahr and Javaherdeh in Iran
در مجله Environmental Research Journal(به عنوان مولف اول)
4- چاپ مقاله با عنوان
Determination of Radon and Radium in Springs, Wells, Rivers and Drinking Water Samples of Ramsar in Iran
در مجله International Archive of Applied Sciences and Technology (به عنوان مولف اول)
5- چاپ مقاله با عنوان
Radon and Radium Measurement in Water Supplies of Sadatshahr and Javaherdeh Regions in Iran
در مجله International Archive of Applied Sciences and Technology (به عنوان مولف اول)
6- چاپ مقاله با عنوان
Evaluation of the Radiation Dose from Radon Ingestion and Inhalation in Springs, Wells, Rivers and Drinking Water of Ramsar in Iran
در مجله International Journal of Science and Advanced Technology
7- ارائۀ مقاله با عنوان
اندازه گیری رادون و رادیوم در منابع آبی رامسر به وسیله دستگاهPRASSI به صورت سخنرانی در همایش ملی فیزیک در آبان ماه 89 در اصفهان (به عنوان مولف اول)
8- ارائه مقاله با عنوان
Evaluation of the Radiation Dose from Radon Ingestion and Inhalation in Water Supplies of Sadatshahr and Javaherdeh in Iran
به صورت پوستر در همايش بين المللي فيزيك پزشكي شيراز آبان ماه 90
(Journal of Biomedical Physics & Engineering, 1ST MEFOMP International Conference of Medical Physics, November 2-4, 2011, Shiraz(
9- ارائه مقاله با عنوان
Evaluation of the Radiation Dose from Radon Ingestion and Inhalation in Springs, Wells, Rivers and Drinking Water of Ramsar in Iran
به صورت پوستر در همايش بين المللي فيزيك پزشكي شيراز آبان ماه 90
(Journal of Biomedical Physics & Engineering, 1ST MEFOMP International Conference of Medical Physics, November 2-4, 2011, Shiraz(
- سوابق كاري ( به صورت حق التدريس )
1- تدريس در دانشگاه پيام نور رامسر از مهرماه 90 تا بهار 93 ( دروس زبان تخصصي فيزيك، فيزيك لايه هاي نازك، الكترونيك، فيزيك پايه 1و2، فيزيك عمومي، آزمايشگاه های فيزيك)
2- تدريس در دانشگاه جامع علمي كاربردي رودسر از مهرماه 90 تاكنون ( دروس فيزيك عمومي، آزمايشگاه فيزيك عمومي، فيزيك مقدماتي)
3- تدریس در دانشگاه جامع علمي كاربردي رشت از مهرماه 92 تا بهار 94 ( فيزيك مکانیک، فیزیک عمومي، فیزیک مقدماتی )
4- تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی لنگروداز مهر ماه 94 تا بهار 95 (فیزیک مقدماتی)
با تشکر فراوان

لیست نظرات و سوالاتثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه