مشاوره و پشتیبانی
زهرا شایق

مدرس خانم زهرا شایق

2.50
خراسان رضوی , مشهد
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 1,700,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

معرفی زهرا شایق


ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه