مشاوره و پشتیبانی

تدریس خصوصی تدریس خصوصی IELTS و معلم خصوصی تدریس خصوصی IELTS

آقا اجازه با گردآوری بهترین معلم های خصوصی تدریس خصوصی IELTS و اساتید آموزشی سطح كشور و بعد از بررسی سوابق و تایید آنها، با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی بر اساس قیمت و سطح تدریس اساتید تدریس خصوصی IELTS در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران می توانند مدرسین موردنظرخود را بر اساس دروس و رشته، منطقه و رتبه بندی در كل كشور به راحتی جستجو كرده و پس از انتخاب، بصورت آنلاین درخواست دهند.

تهران , سهروردی
1 نظر
زبان انگلیسی توریست مکالمه زبان انگلیسی وورد word زبان انگلیسی عمومی ،مکالمه
هزینه یک جلسه
1,400,000 ریال
تهران , پاسداران
2 نظر
آیلتس IELTS زبان انگلیسی کارشناسی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد آیلتس جنرال
هزینه یک جلسه
1,500,000 ریال
اصفهان
آیلتس IELTS زبان انگلیسی متوسطه اول زبان انگلیسی متوسطه دوم زبان انگلیسی کارشناسی
هزینه یک جلسه
1,500,000 ریال
تهران , پاسداران
زبان انگلیسی متوسطه دوم انگلیسی متوسطه زبان انگلیسی کنکور تدریس خصوصی IELTS
هزینه یک جلسه
2,500,000 ریال
تهران , همه مناطق
آیلتس IELTS آیلتس آکادمیک مکالمه زبان انگلیسی زبان انگلیسی عمومی دانشگاه
هزینه یک جلسه
1,200,000 ریال
تهران , همه مناطق
آیلتس IELTS زبان انگلیسی کارشناسی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی دوازدهم
هزینه یک جلسه
1,600,000 ریال
همدان
1 نظر
فتوشاپ Photoshop آیلتس IELTS نرم افزار متلب Matlab انگلیسی متوسطه
هزینه یک جلسه
1,000,000 ریال
تهران , همه مناطق
آیلتس IELTS زبان انگلیسی متوسطه دوم زبان انگلیسی کنکور تدریس خصوصی IELTS
هزینه یک جلسه
1,000,000 ریال
همدان
آیلتس IELTS زبان انگلیسی کارشناسی زبان انگلیسی دکتری مکالمه
هزینه یک جلسه
800,000 ریال
خراسان رضوی , مشهد
1 نظر
زبان انگلیسی متوسطه اول زبان انگلیسی متوسطه دوم زبان انگلیسی کارشناسی زبان انگلیسی تخصصی داروسازی
هزینه یک جلسه
9,900,000 ریال
تهران
زبان انگلیسی متوسطه اول زبان انگلیسی متوسطه دوم زبان انگلیسی کارشناسی تافل TOEFL
هزینه یک جلسه
1,500,000 ریال
تهران
آیلتس IELTS زبان انگلیسی متوسطه اول زبان انگلیسی متوسطه دوم آیلتس جنرال
هزینه یک جلسه
1,500,000 ریال
تهران
آیلتس IELTS زبان انگلیسی متوسطه اول زبان انگلیسی متوسطه دوم زبان انگلیسی دوازدهم
هزینه یک جلسه
1,500,000 ریال
تهران , همه مناطق
زبان انگلیسی متوسطه اول زبان انگلیسی متوسطه دوم زبان انگلیسی کارشناسی زبان انگلیسی دوازدهم
هزینه یک جلسه
1,500,000 ریال
تهران , همه مناطق
تافل TOEFL تافل دکتری آیلتس جنرال آیلتس آکادمیک
هزینه یک جلسه
3,000,000 ریال
تهران
آیلتس IELTS آیلتس جنرال تدریس خصوصی IELTS
هزینه یک جلسه
1,000,000 ریال
البرز , کرج
زبان انگلیسی متوسطه اول زبان انگلیسی متوسطه دوم انگلیسی متوسطه زبان انگلیسی کنکور
هزینه یک جلسه
1,600,000 ریال

اساتید و مدرسین بر اساس موضوع

گارانتی برگشت پول
گارانتی برگشت پول
تضمین بهترین کلاس
تضمین كيفيت کلاس
گارانتی بهترین قیمت
گارانتی بهترین قیمت
پشتیبانی ۲۴ ساعته، حتی در روزهای تعطیل
پشتیبانی ۲۴ ساعته