مشاوره و پشتیبانی

تدریس خصوصی زیست شناسی متوسطه دوم و معلم خصوصی زیست شناسی متوسطه دوم

آقا اجازه با گردآوری بهترین معلم های خصوصی زیست شناسی متوسطه دوم و اساتید آموزشی سطح كشور و بعد از بررسی سوابق و تایید آنها، با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی بر اساس قیمت و سطح تدریس اساتید زیست شناسی متوسطه دوم در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران می توانند مدرسین موردنظرخود را بر اساس دروس و رشته، منطقه و رتبه بندی در كل كشور به راحتی جستجو كرده و پس از انتخاب، بصورت آنلاین درخواست دهند.

آنلاین
تهران , همه مناطق تهران
4.52
15 نظر 15
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
3,600,000 ریال 3600000 IRR
حضوری و آنلاین
تهران , پردیس
4.51
1 نظر 1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال 1000000 IRR
آنلاین
تهران , 17 شهریور
4.14
3 نظر 3
زمان پاسخ به درخواست: 17 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
800,000 ریال 800000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران
4.10
3 نظر 3 ویدئو
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,400,000 ریال 1400000 IRR
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
900,000 ریال 900000 IRR
حضوری
گیلان , رشت
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,750,000 ریال 1750000 IRR
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
109,000 ریال 109000 IRR
حضوری و آنلاین
تهران , زرگنده
4.04
1 نظر 1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
4,000,000 ریال 4000000 IRR
حضوری و آنلاین
تهران , ونک
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال 2000000 IRR
حضوری و آنلاین
تهران
4.00
1
زمان پاسخ به درخواست: 4 ساعت و 18 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال 1500000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران , تجریش
4.00
1 نظر 1 ویدئو
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,500,000 ریال 2500000 IRR
آنلاین
گلستان , گرگان
4.00
1 ویدئو
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال 2000000 IRR
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق تهران
4.02
1 نظر 1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
4,500,000 ریال 4500000 IRR
آنلاین
تهران , همه مناطق تهران
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال 1200000 IRR
حضوری و آنلاین
تهران
4.00
2 نظر 2 ویدئو
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
3,000,000 ریال 3000000 IRR
آنلاین
فارس , شیراز
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال 1000000 IRR
آنلاین
تهران , بهارستان
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,500,000 ریال 2500000 IRR
آنلاین
تهران , آجودانیه
4.00
5 نظر 5
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال 2000000 IRR
حضوری و آنلاین
آذربایجان شرقی , تبریز
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
3,000,000 ریال 3000000 IRR
حضوری و آنلاین
تهران
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال 1500000 IRR
آنلاین
تهران
4.02
2 نظر 2 ویدئو
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,600,000 ریال 1600000 IRR
حضوری و آنلاین
تهران
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال 1200000 IRR
حضوری و آنلاین
اردبیل
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
500,000 ریال 500000 IRR
حضوری
تهران
4.00
1
زمان پاسخ به درخواست: 2 ساعت و 16 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال 1000000 IRR
درخواست این مدرس

اساتید و مدرسین بر اساس موضوع

گارانتی برگشت پول
گارانتی برگشت پول
تضمین بهترین کلاس
تضمین كيفيت کلاس
گارانتی بهترین قیمت
گارانتی بهترین قیمت
پشتیبانی ۲۴ ساعته، حتی در روزهای تعطیل
پشتیبانی ۲۴ ساعته

دانلود اپلیکیشن