مشاوره و پشتیبانی

تدریس خصوصی زبان فرانسه متوسطه دوم و معلم خصوصی زبان فرانسه متوسطه دوم

آقا اجازه با گردآوری بهترین معلم های خصوصی زبان فرانسه متوسطه دوم و اساتید آموزشی سطح كشور و بعد از بررسی سوابق و تایید آنها، با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی بر اساس قیمت و سطح تدریس اساتید زبان فرانسه متوسطه دوم در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران می توانند مدرسین موردنظرخود را بر اساس دروس و رشته، منطقه و رتبه بندی در كل كشور به راحتی جستجو كرده و پس از انتخاب، بصورت آنلاین درخواست دهند.

البرز , کرج
1 نظر
زبان فرانسه آزمون های زبان فرانسه مکالمه فرانسه زبان فرانسه متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
150,000 ریال
تهران
زبان فرانسه مکالمه فرانسه آزمون های زبان فرانسه زبان فرانسه متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
1,200,000 ریال
تهران
1 نظر
زبان فرانسه مکالمه فرانسه زبان فرانسه متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
1,500,000 ریال

اساتید و مدرسین بر اساس موضوع

گارانتی برگشت پول
گارانتی برگشت پول
تضمین بهترین کلاس
تضمین كيفيت کلاس
گارانتی بهترین قیمت
گارانتی بهترین قیمت
پشتیبانی ۲۴ ساعته، حتی در روزهای تعطیل
پشتیبانی ۲۴ ساعته