مشاوره و پشتیبانی

تدریس خصوصی فارسی متوسطه اول و معلم خصوصی فارسی متوسطه اول

آقا اجازه با گردآوری بهترین معلم های خصوصی فارسی متوسطه اول و اساتید آموزشی سطح كشور و بعد از بررسی سوابق و تایید آنها، با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی بر اساس قیمت و سطح تدریس اساتید فارسی متوسطه اول در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران می توانند مدرسین موردنظرخود را بر اساس دروس و رشته، منطقه و رتبه بندی در كل كشور به راحتی جستجو كرده و پس از انتخاب، بصورت آنلاین درخواست دهند.

تهران , همه مناطق
12 نظر
ادبیات فارسی عربی متوسطه اول عروض و قافیه ادبیات کنکور
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال
تهران
1 نظر
ادبیات فارسی عروض و قافیه ادبیات کنکور فارسی متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
1,500,000 ریال
تهران , قلهک
1 نظر
فارسی متوسطه دوم فارسی ابتدایی فارسی دهم متوسطه دوم فارسی هفتم متوسطه اول
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال
مازندران , ساری
ادبیات فارسی فارسی متوسطه دوم فارسی ابتدایی فارسی دوازدهم متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
900,000 ریال
اصفهان
2 نظر
ادبیات فارسی فارسی دهم متوسطه دوم فارسی هشتم متوسطه اول فارسی نهم متوسطه اول
هزینه یک جلسه
1,400,000 ریال
تهران , همه مناطق
1 نظر
ادبیات فارسی عربی متوسطه اول عربی متوسطه عربی متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
500,000 ریال
تهران , همه مناطق
ادبیات فارسی عربی متوسطه اول عربی متوسطه دوم ادبیات کنکور
هزینه یک جلسه
1,000,000 ریال
البرز , کرج
ادبیات فارسی فارسی متوسطه دوم فارسی دوازدهم متوسطه دوم فارسی دهم متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
1,500,000 ریال
تهران
ریاضی ابتدایی عربی متوسطه اول ریاضی پنجم ابتدایی ریاضی هفتم متوسطه اول
هزینه یک جلسه
500,000 ریال
تهران , پیروزی
ادبیات فارسی عربی متوسطه اول عربی متوسطه دوم فارسی متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
700,000 ریال
گیلان , رشت
آموزش قرآن عربی متوسطه اول فارسی ابتدایی روخوانی قرآن
هزینه یک جلسه
600,000 ریال
تهران , امیریه
ادبیات فارسی عربی متوسطه اول عربی متوسطه عربی متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
900,000 ریال

اساتید و مدرسین بر اساس موضوع

گارانتی برگشت پول
گارانتی برگشت پول
تضمین بهترین کلاس
تضمین كيفيت کلاس
گارانتی بهترین قیمت
گارانتی بهترین قیمت
پشتیبانی ۲۴ ساعته، حتی در روزهای تعطیل
پشتیبانی ۲۴ ساعته