مشاوره و پشتیبانی

تدریس خصوصی آمار و احتمال متوسطه دوم و معلم خصوصی آمار و احتمال متوسطه دوم

آقا اجازه با گردآوری بهترین معلم های خصوصی آمار و احتمال متوسطه دوم و اساتید آموزشی سطح كشور و بعد از بررسی سوابق و تایید آنها، با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی بر اساس قیمت و سطح تدریس اساتید آمار و احتمال متوسطه دوم در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران می توانند مدرسین موردنظرخود را بر اساس دروس و رشته، منطقه و رتبه بندی در كل كشور به راحتی جستجو كرده و پس از انتخاب، بصورت آنلاین درخواست دهند.

جستجوی مدرس
بستن
فیلتر بر اساس شهر، امتیاز، موضوع آموزشی، نوع تدریس و ...
5.00
12 نظر 12
همه مناطق تهران
آنلاین
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 38 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
درخواست این مدرس
5.00
58 نظر 58 ویدئو
همه مناطق تهران
حضوری و آنلاین
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 28 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
3,500,000 ریال 3500000.00 IRR
درخواست این مدرس
4.02
1
شیراز
حضوری و آنلاین
زمان پاسخ به درخواست: 49 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
3,500,000 ریال 3500000.00 IRR
درخواست این مدرس
3.98
4 نظر 4
تهران
حضوری
زمان پاسخ به درخواست: 6 ساعت و 11 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,200,000 ریال 2200000.00 IRR
درخواست این مدرس
4.00
1 ویدئو
رشت
حضوری و آنلاین
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال 1500000.00 IRR
4.02
1
اقدسیه
آنلاین
زمان پاسخ به درخواست: 3 ساعت و 48 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
7,500,000 ریال 7500000.00 IRR
درخواست این مدرس
4.00
1
اختیاریه شمالی
حضوری و آنلاین
زمان پاسخ به درخواست: 39 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
3,000,000 ریال 3000000.00 IRR
درخواست این مدرس
4.00
1 نظر 1
تهران
آنلاین
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال 1200000.00 IRR
4.00
1 نظر 1
قوچان
آنلاین
زمان پاسخ به درخواست: 36 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
درخواست این مدرس
3.92
2 نظر 2
همه مناطق تهران
حضوری و آنلاین
زمان پاسخ به درخواست: 40 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,200,000 ریال 2200000.00 IRR
درخواست این مدرس
  • 1
گارانتی برگشت پول
گارانتی برگشت پول
تضمین بهترین کلاس
تضمین كيفيت کلاس
گارانتی بهترین قیمت
گارانتی بهترین قیمت
پشتیبانی ۲۴ ساعته، حتی در روزهای تعطیل
پشتیبانی ۲۴ ساعته