مشاوره و پشتیبانی

تدریس خصوصی و معلم خصوصی در سراسر ایران

آقا اجازه با گردآوری بهترین معلم های خصوصی و اساتید سطح كشور و بعد از بررسی سوابق و تایید آنها، با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی معلمین و مدرسین در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران گرامی می توانند اساتید و معلمین مورد نظر خود را بر اساس دسته بندی های درس و رشته، منطقه و رتبه بندی در كل كشور به راحتی جستجو كرده و بصورت آنلاین درخواست دهند.

آنلاین
تهران , شهرک غرب
4
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال 2000000 IRR
حضوری و آنلاین
تهران , میدان ولیعصر
4
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
7,000,000 ریال 7000000 IRR
حضوری و آنلاین
تهران
4
5 نظر 5
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
3,000,000 ریال 3000000 IRR
حضوری و آنلاین
تهران
5
2 نظر 2 ویدئو
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,250,000 ریال 2250000 IRR
حضوری
تهران , شهرک غرب
4
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال 2000000 IRR
حضوری و آنلاین
تهران
4
4 نظر 4
زمان پاسخ به درخواست: 5 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
3,000,000 ریال 3000000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران
4
1 ویدئو
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,100,000 ریال 2100000 IRR
حضوری و آنلاین
تهران
5
3 نظر 3
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,950,000 ریال 1950000 IRR
آنلاین
فارس , شیراز
4
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال 1500000 IRR
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
4
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال 1200000 IRR
حضوری و آنلاین
خراسان رضوی , مشهد
4
1 ویدئو
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
800,000 ریال 800000 IRR
آنلاین
تهران
4
4 نظر 4
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,790,000 ریال 1790000 IRR
حضوری و آنلاین
تهران , تهران پارس
4
1 نظر 1
زمان پاسخ به درخواست: 14 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال 1000000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
5
46 نظر 46 ویدئو
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 32 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,500,000 ریال 2500000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران
5
8 نظر 8
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
3,000,000 ریال 3000000 IRR
آنلاین
تهران , همه مناطق
5
11 نظر 11
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 59 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,300,000 ریال 1300000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران , ستارخان
5
18 نظر 18
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 9 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال 1500000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران
5
10 نظر 10
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال 1500000 IRR
حضوری
تهران , همه مناطق
5
3 نظر 3
زمان پاسخ به درخواست: 7 ساعت و 51 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال 2000000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران
5
3 نظر 3
زمان پاسخ به درخواست: 26 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال 1200000 IRR
درخواست این مدرس
آنلاین
تهران , همه مناطق
5
4 نظر 4
زمان پاسخ به درخواست: 5 ساعت و 16 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
3,000,000 ریال 3000000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
5
6 نظر 6
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال 1000000 IRR
آنلاین
اصفهان
5
3 نظر 3 ویدئو
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 46 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال 1000000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران , 15 خرداد
5
1 نظر 1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,800,000 ریال 1800000 IRR

اساتید و مدرسین بر اساس موضوع

گارانتی برگشت پول
گارانتی برگشت پول
تضمین بهترین کلاس
تضمین كيفيت کلاس
گارانتی بهترین قیمت
گارانتی بهترین قیمت
پشتیبانی ۲۴ ساعته، حتی در روزهای تعطیل
پشتیبانی ۲۴ ساعته

دانلود اپلیکیشن