مشاوره و پشتیبانی

تدریس خصوصی و معلم خصوصی در اصفهان

آقا اجازه با گردآوری بهترین معلم های خصوصی و اساتید سطح كشور و بعد از بررسی سوابق و تایید آنها، با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی معلمین و مدرسین در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران گرامی می توانند اساتید و معلمین مورد نظر خود را بر اساس دسته بندی های درس و رشته، منطقه و رتبه بندی در كل كشور به راحتی جستجو كرده و بصورت آنلاین درخواست دهند.

آنلاین
اصفهان
4.58
2 نظر ویدئو
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.25
3 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 8 ساعت و 14 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.06
10 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 16 ساعت و 50 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
900,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری
اصفهان
4.08
زمان پاسخ به درخواست: 12 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
700,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری
اصفهان
4.05
2 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 2 ساعت و 25 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
600,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
950,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.01
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
آنلاین
اصفهان
4.02
1 نظر
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,400,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
1 نظر
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,890,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.02
زمان پاسخ به درخواست: 10 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
800,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان , سمیرم
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
آنلاین
اصفهان
4.00
1 نظر
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
700,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
ویدئو
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,900,000 ریال
آنلاین
اصفهان
4.00
ویدئو
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
900,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
900,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
500,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.03
زمان پاسخ به درخواست: 15 ساعت و 25 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
800,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
اصفهان , کاشان
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
2 نظر
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال

اساتید و مدرسین بر اساس موضوع

گارانتی برگشت پول
گارانتی برگشت پول
تضمین بهترین کلاس
تضمین كيفيت کلاس
گارانتی بهترین قیمت
گارانتی بهترین قیمت
پشتیبانی ۲۴ ساعته، حتی در روزهای تعطیل
پشتیبانی ۲۴ ساعته

دانلود اپلیکیشن

get android direct
get bazar
get google