مشاوره و پشتیبانی

تدریس خصوصی و معلم خصوصی در اصفهان

آقا اجازه با گردآوری بهترین معلم های خصوصی و اساتید سطح كشور و بعد از بررسی سوابق و تایید آنها، با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی معلمین و مدرسین در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران گرامی می توانند اساتید و معلمین مورد نظر خود را بر اساس دسته بندی های درس و رشته، منطقه و رتبه بندی در كل كشور به راحتی جستجو كرده و بصورت آنلاین درخواست دهند.

حضوری و آنلاین
اصفهان
3.52
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
آنلاین
اصفهان
4.59
2 نظر ویدئو
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 46 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.23
3 نظر
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,250,000 ریال
حضوری
اصفهان
4.19
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.05
زمان پاسخ به درخواست: 18 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.02
زمان پاسخ به درخواست: 5 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
700,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری
اصفهان
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
750,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
80,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,500,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
700,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
زمان پاسخ به درخواست: 5 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
500,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
350,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 28 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,600,000 ریال
درخواست این مدرس
آنلاین
اصفهان
4.04
زمان پاسخ به درخواست: 6 ساعت و 15 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
850,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.02
1 نظر
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,750,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.04
زمان پاسخ به درخواست: 54 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
950,000 ریال
آنلاین
اصفهان
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
3.99
زمان پاسخ به درخواست: 1 روز و 1 ساعت و 57 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
760,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری
اصفهان
4.04
2 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 58 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
900,000 ریال
درخواست این مدرس

اساتید و مدرسین بر اساس موضوع

گارانتی برگشت پول
گارانتی برگشت پول
تضمین بهترین کلاس
تضمین كيفيت کلاس
گارانتی بهترین قیمت
گارانتی بهترین قیمت
پشتیبانی ۲۴ ساعته، حتی در روزهای تعطیل
پشتیبانی ۲۴ ساعته

دانلود اپلیکیشن