مشاوره و پشتیبانی

تدریس خصوصی و معلم خصوصی در شیراز

آقا اجازه با گردآوری بهترین معلم های خصوصی و اساتید سطح كشور و بعد از بررسی سوابق و تایید آنها، با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی معلمین و مدرسین در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران گرامی می توانند اساتید و معلمین مورد نظر خود را بر اساس دسته بندی های درس و رشته، منطقه و رتبه بندی در كل كشور به راحتی جستجو كرده و بصورت آنلاین درخواست دهند.

حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
500,000 ریال 500000 IRR
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال 1500000 IRR
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال 1000000 IRR
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال 1200000 IRR
آنلاین
فارس , شیراز
4.02
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال 1500000 IRR
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال 1500000 IRR
آنلاین
فارس , شیراز
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال 1000000 IRR
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,500,000 ریال 2500000 IRR
حضوری
فارس , شیراز
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال 1200000 IRR
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
900,000 ریال 900000 IRR
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
3.99
1 ویدئو
زمان پاسخ به درخواست: 5 ساعت و 49 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال 1000000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال 1500000 IRR
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال 2000000 IRR
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.02
1
زمان پاسخ به درخواست: 35 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
900,000 ریال 900000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
3,500,000 ریال 3500000 IRR
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
1 ویدئو
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,800,000 ریال 1800000 IRR
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
1
زمان پاسخ به درخواست: 3 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال 1500000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.04
1 نظر 1
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 3 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال 1000000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
1
زمان پاسخ به درخواست: 3 ساعت و 27 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,900,000 ریال 1900000 IRR
درخواست این مدرس
آنلاین
فارس , شیراز
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
600,000 ریال 600000 IRR
آنلاین
فارس , شیراز
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,100,000 ریال 1100000 IRR
آنلاین
فارس , شیراز
4.00
1 نظر 1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
150,000 ریال 150000 IRR
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
1 نظر 1
زمان پاسخ به درخواست: 2 ساعت و 10 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال 1500000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری
فارس , شیراز
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال 1000000 IRR

اساتید و مدرسین بر اساس موضوع

گارانتی برگشت پول
گارانتی برگشت پول
تضمین بهترین کلاس
تضمین كيفيت کلاس
گارانتی بهترین قیمت
گارانتی بهترین قیمت
پشتیبانی ۲۴ ساعته، حتی در روزهای تعطیل
پشتیبانی ۲۴ ساعته

دانلود اپلیکیشن