مشاوره و پشتیبانی

تدریس خصوصی و معلم خصوصی در شیراز

آقا اجازه با گردآوری بهترین معلم های خصوصی و اساتید سطح كشور و بعد از بررسی سوابق و تایید آنها، با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی معلمین و مدرسین در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران گرامی می توانند اساتید و معلمین مورد نظر خود را بر اساس دسته بندی های درس و رشته، منطقه و رتبه بندی در كل كشور به راحتی جستجو كرده و بصورت آنلاین درخواست دهند.

حضوری
فارس , شیراز
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال
آنلاین
فارس , شیراز
4.02
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 19 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.05
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 7 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
150,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.08
1 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 3 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
900,000 ریال
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
3.99
ویدئو
زمان پاسخ به درخواست: 5 ساعت و 49 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
زمان پاسخ به درخواست: 35 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
900,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,500,000 ریال
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
ویدئو
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,800,000 ریال
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
زمان پاسخ به درخواست: 3 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 30 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,100,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.02
1 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 3 ساعت و 33 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
600,000 ریال
درخواست این مدرس
آنلاین
فارس , شیراز
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
300,000 ریال
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
2 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 3 ساعت و 44 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
درخواست این مدرس
آنلاین
فارس , شیراز
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,100,000 ریال
آنلاین
فارس , شیراز
4.00
1 نظر
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
150,000 ریال
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
زمان پاسخ به درخواست: 5 ساعت و 27 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
1 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 2 ساعت و 10 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری
فارس , شیراز
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
3.59
2 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 53 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
درخواست این مدرس
آنلاین
فارس , شیراز
3.50
زمان پاسخ به درخواست: 4 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
3.50
زمان پاسخ به درخواست: 6 ساعت و 57 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
درخواست این مدرس

اساتید و مدرسین بر اساس موضوع

گارانتی برگشت پول
گارانتی برگشت پول
تضمین بهترین کلاس
تضمین كيفيت کلاس
گارانتی بهترین قیمت
گارانتی بهترین قیمت
پشتیبانی ۲۴ ساعته، حتی در روزهای تعطیل
پشتیبانی ۲۴ ساعته

دانلود اپلیکیشن

get android direct
get google