مشاوره و پشتیبانی

تدریس خصوصی و معلم خصوصی در آزادی

آقا اجازه با گردآوری بهترین معلم های خصوصی و اساتید سطح كشور و بعد از بررسی سوابق و تایید آنها، با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی معلمین و مدرسین در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران گرامی می توانند اساتید و معلمین مورد نظر خود را بر اساس دسته بندی های درس و رشته، منطقه و رتبه بندی در كل كشور به راحتی جستجو كرده و بصورت آنلاین درخواست دهند.

تهران , آزادی
فیزیک متوسطه دوم شیمی متوسطه دوم فیزیک یازدهم متوسطه دوم فیزیک دوازدهم متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
700,000 ریال
تهران , آزادی
زبان انگلیسی متوسطه اول زبان انگلیسی متوسطه دوم انگلیسی متوسطه زبان انگلیسی کنکور
هزینه یک جلسه
1,000,000 ریال
تهران , آزادی
ریاضی متوسطه دوم ریاضی متوسطه اول ریاضی ابتدایی فیزیک متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
750,000 ریال
تهران , آزادی
ریاضی متوسطه دوم ریاضی متوسطه اول مکانیک استاتیک
هزینه یک جلسه
900,000 ریال
تهران , آزادی
فیزیک فیزیک متوسطه دوم استاتیک مکانیک سیالات
هزینه یک جلسه
1,000,000 ریال
تهران , آزادی
ریاضی متوسطه دوم فیزیک متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
300,000 ریال
تهران , آزادی
فیزیک عمومی فیزیک 1 فیزیک 2 فیزیک 3
هزینه یک جلسه
600,000 ریال
تهران , آزادی
نقاشی نقاشی سیاه قلم نگارگری
هزینه یک جلسه
600,000 ریال
تهران , آزادی
فیزیک متوسطه دوم فیزیک عمومی فیزیک یازدهم متوسطه دوم فیزیک دوازدهم متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
550,000 ریال
تهران , آزادی
ریاضی متوسطه دوم ریاضی گسسته متوسطه دوم ریاضی دهم متوسطه دوم ریاضی یازدهم متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
970,000 ریال
تهران , آزادی
شیمی شیمی دهم متوسطه دوم شیمی یازدهم متوسطه دوم شیمی دوازدهم متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
900,000 ریال
تهران , آزادی
آمار و احتمالات متوسطه دوم ریاضی گسسته متوسطه دوم ریاضی دهم متوسطه دوم ریاضی یازدهم متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
1,000,000 ریال
تهران , آزادی
عربی متوسطه اول عربی متوسطه عربی متوسطه دوم عربی کنکور
هزینه یک جلسه
750,000 ریال
تهران , آزادی
ریاضی متوسطه دوم ریاضی متوسطه اول ریاضی ابتدایی
هزینه یک جلسه
700,000 ریال
تهران , آزادی
زبان انگلیسی کارشناسی زبان انگلیسی دوازدهم زبان انگلیسی سطح عالی زبان انگلیسی دهم
هزینه یک جلسه
1,000,000 ریال
تهران , آزادی
ریاضی متوسطه اول ریاضی المپیاد ریاضی دهم متوسطه دوم هندسه متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
1,000,000 ریال
تهران , آزادی
فارسی متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
500,000 ریال

اساتید و مدرسین بر اساس موضوع

گارانتی برگشت پول
گارانتی برگشت پول
تضمین بهترین کلاس
تضمین كيفيت کلاس
گارانتی بهترین قیمت
گارانتی بهترین قیمت
پشتیبانی ۲۴ ساعته، حتی در روزهای تعطیل
پشتیبانی ۲۴ ساعته