مشاوره و پشتیبانی

تدریس خصوصی بازار سرمایه و معلم خصوصی بازار سرمایه

آقا اجازه با گردآوری بهترین معلم های خصوصی بازار سرمایه و اساتید آموزشی سطح كشور و بعد از بررسی سوابق و تایید آنها، با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی بر اساس قیمت و سطح تدریس اساتید بازار سرمایه در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران می توانند مدرسین موردنظرخود را بر اساس دروس و رشته، منطقه و رتبه بندی در كل كشور به راحتی جستجو كرده و پس از انتخاب، بصورت آنلاین درخواست دهند.

آنلاین
تهران , همه مناطق تهران
4.38
4 نظر 4
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,150,000 ریال 1150000 IRR
حضوری و آنلاین
تهران
4.18
4 نظر 4
زمان پاسخ به درخواست: 2 ساعت و 1 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
3,000,000 ریال 3000000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.23
4 نظر 4
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,250,000 ریال 2250000 IRR
حضوری و آنلاین
فارس , کامفیروز
4.09
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
500,000 ریال 500000 IRR
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق تهران
4.12
6 نظر 6
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,500,000 ریال 2500000 IRR
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق تهران
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
3,000,000 ریال 3000000 IRR
آنلاین
تهران , آزادی
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال 2000000 IRR
حضوری
تهران
4.00
1
زمان پاسخ به درخواست: 2 ساعت و 31 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,500,000 ریال 2500000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران
4.00
1 نظر 1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,350,000 ریال 1350000 IRR
حضوری و آنلاین
تهران , پیروزی
4.01
1 نظر 1
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 9 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال 1500000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
بوشهر , بندر کنگان
4.00
1 نظر 1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
500,000 ریال 500000 IRR
حضوری و آنلاین
تهران , سعادت آباد
4.00
1 نظر 1
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 1 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال 1000000 IRR
درخواست این مدرس
آنلاین
فارس , شیراز
4.00
1 نظر 1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
150,000 ریال 150000 IRR
حضوری و آنلاین
تهران
3.94
1 نظر 1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
3,000,000 ریال 3000000 IRR
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
3.58
3 نظر 3
زمان پاسخ به درخواست: 53 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال 1500000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری
تهران
3.50
1
زمان پاسخ به درخواست: 5 ساعت و 37 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,500,000 ریال 2500000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران
3.50
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,750,000 ریال 1750000 IRR
آنلاین
فارس , شیراز
4.00
4 نظر 4
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال 1500000 IRR

اساتید و مدرسین بر اساس موضوع

گارانتی برگشت پول
گارانتی برگشت پول
تضمین بهترین کلاس
تضمین كيفيت کلاس
گارانتی بهترین قیمت
گارانتی بهترین قیمت
پشتیبانی ۲۴ ساعته، حتی در روزهای تعطیل
پشتیبانی ۲۴ ساعته

دانلود اپلیکیشن