مشاوره و پشتیبانی

تدریس خصوصی مشاوره کنکور دورهای عالی و معلم خصوصی مشاوره کنکور دورهای عالی

آقا اجازه با گردآوری بهترین معلم های خصوصی مشاوره کنکور دورهای عالی و اساتید آموزشی سطح كشور و بعد از بررسی سوابق و تایید آنها، با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی بر اساس قیمت و سطح تدریس اساتید مشاوره کنکور دورهای عالی در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران می توانند مدرسین موردنظرخود را بر اساس دروس و رشته، منطقه و رتبه بندی در كل كشور به راحتی جستجو كرده و پس از انتخاب، بصورت آنلاین درخواست دهند.

حضوری و آنلاین
تهران
4.18
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,350,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران
4.06
1 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
170,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران , باغ فیض
4.06
14 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 46 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
مازندران , تنکابن
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
100,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران , ازگل
4.02
ویدئو
زمان پاسخ به درخواست: 15 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,500,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.02
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,750,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران , پیروزی
4.00
زمان پاسخ به درخواست: 3 ساعت و 2 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,400,000 ریال
درخواست این مدرس
آنلاین
تهران
4.00
2 نظر ویدئو
زمان پاسخ به درخواست: 2 ساعت و 22 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,600,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران , مرزداران
4.00
زمان پاسخ به درخواست: 2 ساعت و 33 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
کرمان , سیرجان
4.02
1 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 3 ساعت و 12 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
900,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
4.00
زمان پاسخ به درخواست: 10 ساعت و 25 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
3.50
زمان پاسخ به درخواست: 3 ساعت و 22 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
اصفهان
3.50
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
830,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران , پونک
4.00
1 نظر
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
3.50
1 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 3 ساعت و 36 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال

اساتید و مدرسین بر اساس موضوع

گارانتی برگشت پول
گارانتی برگشت پول
تضمین بهترین کلاس
تضمین كيفيت کلاس
گارانتی بهترین قیمت
گارانتی بهترین قیمت
پشتیبانی ۲۴ ساعته، حتی در روزهای تعطیل
پشتیبانی ۲۴ ساعته

دانلود اپلیکیشن

get android direct
get google