مشاوره و پشتیبانی

تدریس خصوصی ریاضی کنکور و معلم خصوصی ریاضی کنکور

آقا اجازه با گردآوری بهترین معلم های خصوصی ریاضی کنکور و اساتید آموزشی سطح كشور و بعد از بررسی سوابق و تایید آنها، با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی بر اساس قیمت و سطح تدریس اساتید ریاضی کنکور در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران می توانند مدرسین موردنظرخود را بر اساس دروس و رشته، منطقه و رتبه بندی در كل كشور به راحتی جستجو كرده و پس از انتخاب، بصورت آنلاین درخواست دهند.

حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
4.00
1 نظر
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران
4.08
2 نظر
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,400,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
4.62
9 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 6 ساعت و 22 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
4.96
33 نظر ویدئو
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 29 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,350,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.00
2 نظر
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران , شریعتی
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران , مرزداران
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
حضوری و آنلاین
کرمان , سیرجان
4.00
1 نظر
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
900,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران
4.02
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
آنلاین
فارس , شیراز
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,100,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران , الهیه
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
حضوری
تهران , ری
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,500,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران , مجیدیه
4.00
1 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 15 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
4.00
ویدئو
زمان پاسخ به درخواست: 8 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
3,000,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.02
زمان پاسخ به درخواست: 30 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال
درخواست این مدرس
آنلاین
تهران , همه مناطق
4.10
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
1 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 5 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,490,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
4.04
ویدئو
زمان پاسخ به درخواست: 2 ساعت و
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
4.10
زمان پاسخ به درخواست: 22 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
4.04
2 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 10 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,700,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
4.10
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
3,000,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران
4.00
زمان پاسخ به درخواست: 37 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
800,000 ریال
درخواست این مدرس
آنلاین
تهران
4.07
3 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 4 ساعت و 8 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران , پاسداران
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
900,000 ریال

اساتید و مدرسین بر اساس موضوع

گارانتی برگشت پول
گارانتی برگشت پول
تضمین بهترین کلاس
تضمین كيفيت کلاس
گارانتی بهترین قیمت
گارانتی بهترین قیمت
پشتیبانی ۲۴ ساعته، حتی در روزهای تعطیل
پشتیبانی ۲۴ ساعته