مشاوره و پشتیبانی

تدریس خصوصی عربی دانشگاه و معلم خصوصی عربی دانشگاه

آقا اجازه با گردآوری بهترین معلم های خصوصی عربی دانشگاه و اساتید آموزشی سطح كشور و بعد از بررسی سوابق و تایید آنها، با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی بر اساس قیمت و سطح تدریس اساتید عربی دانشگاه در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران می توانند مدرسین موردنظرخود را بر اساس دروس و رشته، منطقه و رتبه بندی در كل كشور به راحتی جستجو كرده و پس از انتخاب، بصورت آنلاین درخواست دهند.

تهران
عربی متوسطه اول عربی متوسطه دوم عربی کنکور منطق
هزینه یک جلسه
1,000,000 ریال
البرز , کرج
1 نظر
عربی متوسطه اول عربی متوسطه عربی متوسطه دوم مکالمه عربی
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال
اصفهان
فلسفه دینی عربی متوسطه اول عربی متوسطه
هزینه یک جلسه
1,500,000 ریال
تهران , همه مناطق
عربی متوسطه اول عربی متوسطه عربی متوسطه دوم عربی کنکور
هزینه یک جلسه
700,000 ریال
تهران , همه مناطق
عربی متوسطه اول عربی متوسطه دوم عربی کنکور زبان عربی
هزینه یک جلسه
1,200,000 ریال
مرکزی , اراک
1 نظر
عربی متوسطه اول عربی متوسطه دوم عربی کنکور زبان عربی
هزینه یک جلسه
700,000 ریال
گیلان , رشت
2 نظر
عربی متوسطه اول عربی متوسطه عربی متوسطه دوم مکالمه عربی
هزینه یک جلسه
600,000 ریال
اصفهان
عربی متوسطه دوم عربی کنکور عربی دانشگاه منطق و فلسفه
هزینه یک جلسه
500,000 ریال
آذربایجان شرقی , تبریز
1 نظر
عربی متوسطه اول عربی متوسطه دوم زبان عربی عربی دانشگاه
هزینه یک جلسه
750,000 ریال
تهران
1 نظر
دینی عربی متوسطه اول عربی متوسطه دوم مکالمه عربی
هزینه یک جلسه
800,000 ریال
تهران
عربی متوسطه اول عربی متوسطه دوم عربی کنکور عربی دانشگاه
هزینه یک جلسه
1,000,000 ریال
تهران , تهران پارس
عربی متوسطه اول عربی متوسطه دوم مکالمه عربی عربی کنکور
هزینه یک جلسه
990,000 ریال
خراسان رضوی , مشهد
عربی متوسطه اول عربی متوسطه عربی متوسطه دوم زبان عربی
هزینه یک جلسه
500,000 ریال
تهران , همه مناطق
عربی متوسطه عربی متوسطه دوم عربی دانشگاه عربی دهم متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
1,200,000 ریال
تهران , نیاوران
عربی متوسطه اول عربی متوسطه عربی متوسطه دوم مکالمه عربی
هزینه یک جلسه
1,000,000 ریال
تهران , همه مناطق
عربی متوسطه اول عربی متوسطه دوم عربی کنکور عربی دانشگاه
هزینه یک جلسه
300,000 ریال
تهران , پیروزی
عربی متوسطه دوم عربی کنکور زبان عربی عربی دانشگاه
هزینه یک جلسه
580,000 ریال
تهران
عربی متوسطه اول عربی متوسطه عربی متوسطه دوم عربی کنکور
هزینه یک جلسه
1,500,000 ریال
تهران , همه مناطق
عربی متوسطه اول عربی متوسطه عربی متوسطه دوم مکالمه عربی
هزینه یک جلسه
600,000 ریال
کردستان , سنندج
ادبیات فارسی عربی متوسطه اول عربی متوسطه عربی متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
1,000,000 ریال

اساتید و مدرسین بر اساس موضوع

گارانتی برگشت پول
گارانتی برگشت پول
تضمین بهترین کلاس
تضمین كيفيت کلاس
گارانتی بهترین قیمت
گارانتی بهترین قیمت
پشتیبانی ۲۴ ساعته، حتی در روزهای تعطیل
پشتیبانی ۲۴ ساعته