مشاوره و پشتیبانی

تدریس خصوصی صنایع و معلم خصوصی صنایع

آقا اجازه با گردآوری بهترین معلم های خصوصی صنایع و اساتید آموزشی سطح كشور و بعد از بررسی سوابق و تایید آنها، با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی بر اساس قیمت و سطح تدریس اساتید صنایع در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران می توانند مدرسین موردنظرخود را بر اساس دروس و رشته، منطقه و رتبه بندی در كل كشور به راحتی جستجو كرده و پس از انتخاب، بصورت آنلاین درخواست دهند.

حضوری و آنلاین
تهران
4.57
2 نظر ویدئو
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,250,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران
4.10
ویدئو
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,100,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران
4.72
10 نظر
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
4.56
3 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 24 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,500,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
آذربایجان شرقی , تبریز
4.17
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
950,000 ریال
آنلاین
تهران , شهرک غرب
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال
حضوری و آنلاین
مرکزی , اراک
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,600,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران
4.01
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
900,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران , قدس
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
800,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
3.98
1 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 8 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
البرز , کرج
4.00
زمان پاسخ به درخواست: 31 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
400,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران
4.00
زمان پاسخ به درخواست: 22 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری
تهران , همه مناطق
4.00
3 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 13 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
3,000,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران
3.86
4 نظر
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
3,000,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران , انقلاب
3.70
3 نظر
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,800,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
3.50
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
830,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران , ایرانشهر
3.36
5 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 24 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,350,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران
4.07
2 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 7 ساعت و 48 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
900,000 ریال
حضوری و آنلاین
خراسان رضوی , مشهد
4.00
زمان پاسخ به درخواست: 6 ساعت و 58 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,500,000 ریال
حضوری
تهران , همه مناطق
4.00
1 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 4 ساعت و 53 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
900,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
3.50
3 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 8 ساعت و 40 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,350,000 ریال

اساتید و مدرسین بر اساس موضوع

گارانتی برگشت پول
گارانتی برگشت پول
تضمین بهترین کلاس
تضمین كيفيت کلاس
گارانتی بهترین قیمت
گارانتی بهترین قیمت
پشتیبانی ۲۴ ساعته، حتی در روزهای تعطیل
پشتیبانی ۲۴ ساعته

دانلود اپلیکیشن