مشاوره و پشتیبانی

تدریس خصوصی تحقیق در عملیات و معلم خصوصی تحقیق در عملیات

آقا اجازه با گردآوری بهترین معلم های خصوصی تحقیق در عملیات و اساتید آموزشی سطح كشور و بعد از بررسی سوابق و تایید آنها، با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی بر اساس قیمت و سطح تدریس اساتید تحقیق در عملیات در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران می توانند مدرسین موردنظرخود را بر اساس دروس و رشته، منطقه و رتبه بندی در كل كشور به راحتی جستجو كرده و پس از انتخاب، بصورت آنلاین درخواست دهند.

تهران
1 نظر
ریاضی متوسطه دوم ریاضی متوسطه اول ریاضی ابتدایی فیزیک متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
1,499,999 ریال
تهران , همه مناطق
1 نظر
ریاضی متوسطه دوم ریاضی متوسطه اول ریاضی ابتدایی آمار و احتمالات متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
900,000 ریال
تهران , همه مناطق
حسابداری دانشگاه حسابداری نرم افزارهای مالی مفاهیم بورس
هزینه یک جلسه
1,100,000 ریال
تهران , همه مناطق
ریاضی متوسطه اول ریاضی ابتدایی الگوریتم های بهینه سازی تحقیق در عملیات 1
هزینه یک جلسه
900,000 ریال
تهران , همه مناطق
1 نظر
ریاضی متوسطه دوم ریاضی متوسطه اول اکسل Excel مدیریت و کنترل پروژه
هزینه یک جلسه
1,200,000 ریال
خراسان رضوی , مشهد
ریاضی متوسطه دوم ریاضی متوسطه اول تحقیق در عملیات آمار و احتمالات متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
700,000 ریال
تهران
3 نظر
برنامه ریزی تولید محاسبات عددی برنامه ریزی و کنترل پروژه آمار و احتمالات مهندسی
هزینه یک جلسه
2,500,000 ریال
تهران
ریاضی متوسطه دوم حسابداری تحقیق در عملیات اقتصاد مدیریت
هزینه یک جلسه
1,500,000 ریال
تهران , یوسف آباد
ریاضی متوسطه دوم ریاضی متوسطه اول تحقیق در عملیات معادلات دیفرانسیل دانشگاه
هزینه یک جلسه
700,000 ریال
تهران , همه مناطق
تحقیق در عملیات 2 پژوهش عملیاتی 2 شبیه سازی گسسته پیشامد طراحی ازمایشات
هزینه یک جلسه
1,000,000 ریال
تهران
تحقیق در عملیات جبر خطی ریاضی مهندسی معادلات دیفرانسیل دانشگاه
هزینه یک جلسه
1,000,000 ریال
قزوین
ریاضی متوسطه دوم ریاضی متوسطه اول تحقیق در عملیات ریاضی مهندسی
هزینه یک جلسه
400,000 ریال
تهران , سهروردی
تحقیق در عملیات 2 آمار و احتمال صنایع روشهای آماری آمار و احتمال مقدماتی
هزینه یک جلسه
800,000 ریال
تهران , همه مناطق
ریاضی متوسطه دوم معادلات دیفرانسیل دانشگاه حساب دیفرانسیل و انتگرال متوسطه دوم ریاضی گسسته متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
500,000 ریال
زنجان , ابهر
تحقیق در عملیات آمار و احتمالات متوسطه دوم مدیریت استراتژیک آمار و کاربرد آن در مدیریت
هزینه یک جلسه
2,500,000 ریال

اساتید و مدرسین بر اساس موضوع

گارانتی برگشت پول
گارانتی برگشت پول
تضمین بهترین کلاس
تضمین كيفيت کلاس
گارانتی بهترین قیمت
گارانتی بهترین قیمت
پشتیبانی ۲۴ ساعته، حتی در روزهای تعطیل
پشتیبانی ۲۴ ساعته