مشاوره و پشتیبانی

تدریس خصوصی و معلم خصوصی در تبریز

آقا اجازه با گردآوری بهترین معلم های خصوصی و اساتید سطح كشور و بعد از بررسی سوابق و تایید آنها، با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی معلمین و مدرسین در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران گرامی می توانند اساتید و معلمین مورد نظر خود را بر اساس دسته بندی های درس و رشته، منطقه و رتبه بندی در كل كشور به راحتی جستجو كرده و بصورت آنلاین درخواست دهند.

حضوری و آنلاین
آذربایجان شرقی , تبریز
4.08
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
950,000 ریال
حضوری و آنلاین
آذربایجان شرقی , تبریز
4.07
زمان پاسخ به درخواست: 11 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
800,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
آذربایجان شرقی , تبریز
4.05
زمان پاسخ به درخواست: 6 ساعت و 35 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
900,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
آذربایجان شرقی , تبریز
4.01
1 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 23 ساعت و 35 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
500,000 ریال
درخواست این مدرس
آنلاین
آذربایجان شرقی , تبریز
4.02
زمان پاسخ به درخواست: 3 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
آذربایجان شرقی , تبریز
4.01
زمان پاسخ به درخواست: 9 ساعت و 21 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
600,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
آذربایجان شرقی , تبریز
4.02
1 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 33 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری
آذربایجان شرقی , تبریز
4.00
ویدئو
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
4,000,000 ریال
حضوری و آنلاین
آذربایجان شرقی , تبریز
4.02
1 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 29 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
750,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
آذربایجان شرقی , تبریز
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
حضوری و آنلاین
آذربایجان شرقی , تبریز
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
500,000 ریال
حضوری و آنلاین
آذربایجان شرقی , تبریز
4.04
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 56 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
آذربایجان شرقی , تبریز
4.02
زمان پاسخ به درخواست: 14 ساعت و 29 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری
آذربایجان شرقی , تبریز
4.00
زمان پاسخ به درخواست: 37 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
آذربایجان شرقی , تبریز
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال
حضوری و آنلاین
آذربایجان شرقی , تبریز
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال
آنلاین
آذربایجان شرقی , تبریز
4.00
زمان پاسخ به درخواست: 3 ساعت و 47 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,500,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
آذربایجان شرقی , تبریز
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
حضوری و آنلاین
آذربایجان شرقی , تبریز
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
500,000 ریال
حضوری و آنلاین
آذربایجان شرقی , تبریز
4.02
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری
آذربایجان شرقی , تبریز
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
700,000 ریال
حضوری و آنلاین
آذربایجان شرقی , تبریز
3.50
زمان پاسخ به درخواست: 35 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
آذربایجان شرقی , تبریز
3.50
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال
حضوری و آنلاین
آذربایجان شرقی , تبریز
3.50
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال

اساتید و مدرسین بر اساس موضوع

گارانتی برگشت پول
گارانتی برگشت پول
تضمین بهترین کلاس
تضمین كيفيت کلاس
گارانتی بهترین قیمت
گارانتی بهترین قیمت
پشتیبانی ۲۴ ساعته، حتی در روزهای تعطیل
پشتیبانی ۲۴ ساعته

دانلود اپلیکیشن

get android direct
get google